• 1. هفت عادت مردمان موفق

  در این کتاب، هفت عادت یک سیر تحولی را از رشد شخصی (سه عادت اول) تا کار گروهی/ همکاری / ارتباطات (سه عادت بعد) به دوباره سازی همه عادات (عادت هفت) طی می کنند.
  حساب بانکی عاطفی
  هفت عادت مردمان موثر، برگرفته از کتاب استفان کاوی، به قرار زیرند:
  1. عامل بودن؛
  2. شروع از پایان درذهن؛
  3. نخست به اولین ها پرداختن؛
  4. برنده - برنده اندیشیدن؛
  5. اول فهمیدن و سپس فهماندن؛
  6. هم افزایی (سینرژی)؛
  7. اره تیزکردن (پیشرفت مستمر و فرایندهای پیشرفت).

   

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی